Translate

2012. február 4., szombat

Amerika benépesülése


A Homo Sapiens Amerikába érkezésének pontos ideje még nem tisztázódott. A tény az, hogy több hullámban, több irányból, több népcsoporthoz tartozó emberek vettek részt az Újvilág benépesedésében. Mai ismeretek szerint a legkorábbi emberek Ausztraloid típusúak voltak, és nagyon hasonlítottak az afrikaiakhoz. Ez az ősi típus feltehetőleg két útvonalon is eljutott Amerikába.

1. AUSZTRALOID BEVÁNDORLÁS:

Első hullám:

Dél-kelet Ázsiából kiindulva Ázsia Csendes-óceáni parti vidékein észak felé haladva érte el a Bering-földhídat kb. 50-60000 éve. Egyes feltevések szerint 75000 éve ? Akkoriban Alaszka és Kanada tájait vastag jégtakaró borította. Viszont a parti területeken nem érvényesült úgy a hideg, mint a szárazföld belsejében, jégmentes volt. A partokat meleg óceáni áramlat fűtötte. Minden adva volt, hogy az emberek tovább folytassák útjukat immár dél felé.

Második hullám:

Ugyanaz a népfaj Dél-Ázsiából indulva Indonézián át kb. 50000 éve elérte Ausztráliát . Ezt az utat tengeren át kellet megtenniük. Hajózási ismereteik, még ha kezdetlegesek, de voltak (csónak). Ausztráliából tovább indulva szigetről – szigetre haladva érték el Dél – Amerika partjait kb. 25-30000 éve. Ennek az Ausztraloid típusú embernek a nyomai megtalálható Észak – kelet Brazíliában.
  • PEDRA FURADA 50-60000
  • PEDRA PINTADA 50000
  • LAGOA SANTA 30000

Ezeken a régészeti lelőhelyeken talált emberi maradványok, kőeszközök, faszén maradványok nagyon is bizonyítják, hogy a terület lakott volt 50000 éve.
Chilében a Monte Verdei legkorábbi leletek 33000 évesek, ugyanitt több más lelőhelyről is előkerültek 30000 éves emberi jelenlétre utaló eszközök, tárgyak.
Mexikóban Silvia Gonzalez a Liverpooli egyetem antropológusa koponyamaradványok vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy az első Amerikaiak Japánon és Polinézián át Ausztráliából jöttek. Amerika Csendes – Óceáni partvidékén telepedtek meg. A kutató a Mexikóban és a Kaliforniai – Félszigeten talált koponyákra, és dárdahegyekre alapozza állítását. A Kaliforniai –Félsziget déli részén mára eltűnt ősi ember típus élt (Vajkuri – Periku). E népcsoport koponya maradványait vizsgálva több antropológus is Melanéz jellegzetességeket talált.
Az Egyesült Államokban is szintén tártak fel 50000 éves emberi maradványokat, tárgyakat.

2.    EUROPID BEVÁNDORLÁS:

Az Ausztraloid ember típus után Európából a mai Spanyol – Francia területről (Solitrean kultúra) kiindulva fehéres bőrü népfaj érkezett Észak – Amerikába kb. 14-150000 éve. Ezt a népet Clovisi embernek nevezték el. Régészeti leletek, tárgyak, koponya maradványok elég bizonyítékot adnak arra, hogy a Solitrean kultúrát hordozó Europid emberek jelentek meg Amerikában.
E népfaj utolsó képviselői a Beouth nép volt Új – Funlandon, mely 1850 – re kihalt.

http://www.blancosenamerica.com.ar

3. ÁZSIAI – SZIBÉRIAI BEVÁNDORLÁS:

Proto – Urali (Ugor), Proto – Altaji és egyéb kisebb – nagyobb csoportok 12 – 13000 éve keltek át Amerikába, ugyancsak a Bering – földhíd Óceán partvidékén haladtak dél felé.
Ezek az emberek kiirtották, beolvasztották és a perem területekre űzték vissza az Ausztraloid és Europid Amerikaiakat.
Az Ausztraloid emberek vonásai, testi jellegeik még ma is kimutathatók a Dél – Amerikai Szelknam, Alakaluf, jahgán, és egyes Brazíliai zsé népeknél.
Trombetti nyelvész hasonlóságokat azonosított a Tűzföldi nyelvek és az Ausztrál nyelvek szókincsében és nyelvtani szabályaiban.

4. MELANÉZ – POLINÉZ BEVÁNDORLÁS:

A Polinézok kiváló hajósok voltak, és nem nehéz beismerni, hogy Új – Guineából kiindulva szigetről – szigetre haladva ők is eljutottak az Amerikai kontinensre. A Melanéz – Polinéz csoportok több hullámban érkeztek 12000 évtől – kb. 1000 – íg. A Melanéz – Polinéz bevándorlást támogatják az antropológiai, néprajzi és nyelvi bizonyítékok.
Pld. Íjak, nyilak, dárdák, fúvócsövek, koponyadeformálás, orrdíszek, mellkas lemezek, tetoválások, fésűk, textíliák, függőágyak, szúnyoghálók, kunyhók, fűszoknyák, függőhidak, tutajok, evezős csónakok, bőr és fa dobok stb.
Meglepő testi hasonlóságokat is mutatnak különböző indián csoportok a Melanéz – Polinéz emberekkel pld. Sziriono nép Bolíviában.

5. OBI – UGOR (ŐSMAGYAR) BEVÁNDORLÁS:

Kb. 8000 éve jelentek meg Kaliforniában nyomaik még ma is kimutathatók Észak – Közép és Dél – Amerikában. Lásd első cikket.

6. PROTO - KAUKÁZUSIAK BEVÁNDORLÁSA:

Ez a csoport volt az őse az Észak – Amerikai Na – Dene nyelveknek.

7. PROTO – JAPÁN (JOMONI) BEVÁNDORLÁS:

A Japán – szigetekről kb. 5600 – 5500 éve (Jomoni kultúra).

8. KÍNAI BEVÁNDORLÁS:

Kb. 3120-ban (Sang dinasztia bukása után). Először Mexikó, majd Peru parti területeire.

9. ESZKIMÓ BEVÁNDORLÁS

TOVÁBBI BEVÁNDORLÁSOK:

Nem egészen bizonyított, beismert (kevés leletek, adatok ?) szerint Főniciai,Egyiptomi, Észak – Afrikai, Római, Viking telepesek is kötöttek ki hajóikkal Amerikában. Igaz ezek nem gyakorolhattak nagy hatást (szakállas fehér istenek Mexikóban és Peruban). 


Megjegyzés küldése