Translate

2012. február 25., szombat

AZ OLMÉK ( OLMEC ) NÉP REJTÉLYES EREDETELa Venta


Az Olmék ( Olmec ) néven ismert nép kb. I. e. 1100 körül titokzatos ( rejtélyes ) módon bukkant
fel a Mexikói Veracruz tartomány parti mocsaras területein . E nép és kultúra érkezése a régióba egy sor problémát vet fel .
Vajon honnan érkeztek ? Kik is voltak az Olmékok ?

Az Olmék kultúrának három fázisa volt .
I.                   fázis : I. e. 1200 – I. e. 900 San Lorenzó kultúra
II.                fázis : I. e. 900 – I. e. 400 La Venta kultúra
III.             fázis : Tres Zapotes kultúra ( Epi – Olmék )

Az Olmék kulturális hatásra utaló nyomok Közép – Mexikótól Costa Ricáig megtalálhatók .
Azonban bizonyos  Olmék kulturális jellegek az ősi Dél – Amerikai kultúrákban is kimutathatók .
Gordon Ekholm az Amerikai Természetrajzi Múzeum kurátora 1964-ben azt a kijelentést  tette ,
hogy az Olmékok részben a bronzkori Kínának köszönhetik a civilizációjukat .
H. Michael Xu ugyancsak az ősi Kínába teszi a La Venta-i piramis építésének a technikai tudását .
A hipotézis szerint Kínában ie. 1600-tól ie. 1122-ig uralkodott Sang dinasztia tengerészei áthajóztak a Csendes - óceánon és a mai Mexikó  Guerrero állam partjain kötöttek ki .
A területen Olmék stílusú tárgyakat készítettek , óriási mennyiségű jáde tárgyakat találtak .
Miguel Covarubbias , valamint Gillet Griffin régészek a mai  Guerrero államot tekintették az Olmék civilizáció
őshazájának . A Mexikói Guerrero után  a Mexikói - felföldön át a Mexikói - öböl partjaihoz költöztek .
Itt nagy mértékben hozzájárultak a San Lorenzo , később a La Venta kultúra felvirágzásához .
Egy ősi Sang Kínai mítosz szerint 250.000 ? ember menekült keletre a dinasztia bukása után .
La Venta és más Olmék lelőhelyeken óriás méretű Afrikai arcvonású szobrok mellett a korszakból
akadnak , amelyek szemmel láthatóan Kínai vonással rendelkező embereket örökítenek meg .
Pl. Las  - Limas-i figura .
Ezek a szobrok nem sokkal a Kínából érkező bevándorlók érkezése után készültek még mielőtt a faji - etnikai keveredés hatására eltűntek volna a jellemző genetikai sajátosságok .
Egyesek szerint embertanilag , kulturálisan La Venta egy olvasztótégely volt , melyhez afrikaiak , mediterániak ,
Sang Kínaiak és paleo indiánok tették hozzá faji – kulturális jellegeiket .
A Sang Kínaiak kiváló fazekasok voltak , csillagjóslással , jáde faragással foglalkoztak .
Emberi áldozatokat mutattak be , óriási palotákat , szobrokat , földpiramisokat építettek .
Az Olmékok ezeket szintén ismerték .
A Sangok valamint az Olmékok észak felé tájolták szertartási központjaikat .
A Sangok a tigrist , míg az Olmékok a jaguárt istenítették ( jaguárember ) .
A mitológia alátámasztja , hogy a Spanyol hódítás előtt több faj volt jelen Közép - Amerikában .
A Popol Vuh szerint „ az ősök feketék , fehérek , sokféleképp nézetek ki , sokféle nyelven 
beszéltek „ .
A tárgyi bizonyítékok is megerősítik a mítoszokat .
Tlatlico és egyéb  Olmék temetőkben talált csontvázak vizsgálata után Andrezj Wiercinski antropológus megállapította
"a maradványok egy része fajtiszta afrikai emberektől való "….
La Venta
Tipikus Kínai arcvonású szobrok az Olmék kultúrából:

 http://www.chinese.tcu.edu/www_chinese3_tcu_edu.htm

2012. február 12., vasárnap

PLANTAS LESTE DO BRASIL


TINGUI

HORTELA
ROMA

DÉL - AMERIKA ŐSHONOS NYELVEINEK A CSOPORTOSÍTÁSABENÉPESÜLÉS :   
                                                                
Amerika őslakói , az indiánok elődei több hullámban érkeztek az Újvilág földjére .
A benépesülés elsődleges fő útvonala a Bering - szoros földhídján át vezetett a kontinens belseje felé .
A Bering szoroson kívül bevándorlás történt Ausztrálián át 50 - 60000 éve .
Brazília :
- Pedra Furada 50 – 60000 év ?
- Pedra Pintada 50000 év ?
- Lagoa Santa 30000 év ?
Chile :
- Monte Verde 33000 év ?
Az Európai kontinensről  Spanyol és Francia területről kb. 14 - 15000 éve ( Solutrean kultúra , Amerikában Clovis ) .

A Japán szigetekről kb. 5600 - 5500 éve ( Jamón kultúra ) a mai Ecuador és Peru területére.
Kinából kb. 3100 éve ( Sang dinasztia bukása után )elsősorban  Mexikó és Peru területére .


Kínai hajó az 1500-as évekből

 Időről - időre kisebb Polinéz csoportok is kikötöttek Amerikában és hozzájárultak a faji változatossághoz .

Polinéz hajó
A Proto - Urali , Proto - Altaji és a Proto - Indoeurópai alapnyelvet beszélő népesség ősei
12 - 15000 éve keltek át Amerikába a Bering - szoroson át a nagyvadak vándorlását követve .
Nem egészen bizonyított ( elismert ) leletek , adatok szerint  Föníciai ( Karthágói) , 
Észak - Afrikai és Zsidó telepesek is kikötöttek hajóikkal Amerikában. 
Igaz ezek nem sok hatást gyakorolhattak ( fehér bőrű szakállas istenek Mexikóban és Peruban ) .
A tudomány hivatalosan máig el nem elfogadott állása szerint 40.000 ( 50.000? ) éve érkeztek az első lakók az Amerikai kontinensre  .
A kis vadászcsoportok dél felé vándoroltak az eljegesedett tájak közt meg - megnyíló átjárókon keresztül. CSOPORTOSÍTÁS :

A nagy területen szétszóródott , több hullámban , több irányból , több nyelvcsaládhoz tartozó csoportok rokonítása nehéz , sok esetben mára már lehetetlen az elégtelen , szűkös információk miatt .
Az Újvilág népeit általánosan a beszélt nyelvek alapján csoportosítják .
Dél- Amerikában nagyon sok nyelv létezett  a gyarmatosítás előtt elérhette a 7000-et . 
Mára a legtöbb nyelv kihalt , illetve átvette a hódítók nyelvét . 
A Dél - Amerikai nyelvek osztályozása ( csoportosítása ) ma is vita tárgya , több nyelvészeti változat ismert . Azonban  a csoportosítások megközelítőleg lehetnek csak pontosak , ugyanis sok népnek csak a neve maradt fenn ( nem besorolhatók ) , jó esetben néhány szó ( feltételezni lehet , nem besorolni ! ) .
És minél több nyelvet csoportosítunk be , annál nagyobb lesz a valószínűsége , hogy hibát követünk el.
Elterjedt szokás volt a nyelvi egységesítés ,  nagyobb csoportokba sorolni a nyelvcsaládokat
 ( makro familia ) , nyelveket . Ez nem igazán helyes , de van egy  jó oldala , hogy több nyelvet tudunk  becsoportosítani .
A rossz , hogy az egyes nyelvcsaládok közt lehetnek akkora eltérések is , mint  a
Germán és a Szláv nyelvek közt .
A csoportosítás látható az alábbi oldalon: <<  http://tindian.uw.hu/

2012. február 4., szombat

AJURICABA

Francisco de Orellana Spanyol konkvisztádor 1542-ben felfedezi az Amazonas folyót , az ő útját követően Spanyol uralom alá kerül az egész Amazonas folyó völgye .

Közel száz év múlva a Portugál korona nevében Pedro Texeira 1637-39 közötti expedíciójában  átveszi a hatalmat a közép - Amazonas terület fölött .
1669 évben Francisco de Motta felépíti Rió Negro torkolatánál egy Taruma indián falu mellet
S. Jose de Rio Negro erődjét .
Az erőd  az alapja a későbbi Manaus városának , mely a harciasságukról és szabadságszeretetükről  hírhedt  Manaos indiánokról kapta a nevét .
A település később a Portugál királyság Brazíliai gyarmatának Grand Para tartomány Rio Negró-i kapitányságának  székhelye lesz .
Az erőd fő célja a Portugál uralom biztosítása a közép - Amazonas és Rio Negro folyók völgyében , valamint kiszorítani az őslakos indiánokat a stratégiailag fontos helyekről .
A Rio Negro és Rio Blanco völgyében az Arawak nyelvű Manaos nép élt .
A  fehér telepesek olcsó munkaerőnek tekintették az indiánokat és a papok a keresztény hit megismertetésével akarták elérni , hogy a  Manaos nép elhagyja a falvait és a missziókban letelepedve és élve kényszermunkát végezzenek .
A Manaos törzsek azonban nem voltak hajlandóak alávetni magukat a Portugál elnyomásnak , gyarmati uralomnak és semmi nem motiválta  őket , hogy Portugál szokásoknak megfelelően éljenek .
Ez okot adott az erőszakos megfélemlítéseknek először a Portugálok , majd később a Manaos nép  részéről .
Az ellenségeskedés , harcok 1693-ban rövid időre elcsendesednek , mikor is Guilherme Valente katonatiszt feleségül veszi az egyik helyi főnök lányát . 
A béke lehetővé teszi , igaz rövid időre , hogy több fehér telepes érkezzen a régióba .
A telepesek és katonák a keresztény hit védelmében ( áldásának ) a kíséretében  újra az őshonos indiánok százait hurcolják el és ölik meg . 
A folyamatossá vélt erőszakos cselekmények hatására 1723-ban kitör Amazónia legnagyobb indián háborúja .
A híres Caboquena unokája , Huiuiebu fia Ajuricaba egyesíti a Manaos törzseket és több más helyi törzset .
Az indián harcosok meglepetésszerűen csapnak le a Portugál telepekre és missziókra . 
Rövidesen Manaus városát kivéve az egész környék Ajuricaba és szövetségesei kezébe kerül .
A felkelés leverésére St. Louis-ból mentő csapatok érkeznek Manuel Braga parancsnoksága alatt .
Grand Para kormányzója Liszabontól fegyvereket , lőszert és katonákat kér  állítva azt , hogy Ajuricaba szövetséget kötött a 
Hollandokkal . 
A Portugálok rettegtek , hogy a Manaos nép példáját követve más őslakos népek is a térségben 
a Hollandok szövetségeseivé válnak és megnyílik az út egy esetleges Holland inváziónak a 
Rio Negro folyó  völgyében .
A Rio Negro melletti indián felkelés komolyan veszélyezteti a Portugál uralmat , ezért a Portugál király Melchior de Morais Mendes kapitány vezetésével csapatokat küld a felkelés leverésére .
Nagy és erős ellenállásba ütköznek . További erősítést kérnek a kormányzótól , aki 
John Paes de Amaralt küldi katonáival . 
Győzni csak úgy tudnak , hogy a szövetség főnökét Ajuricabát  foglyul ejteniük .
Ajuricaba elfogásának hírére a Amazónia legnagyobb indián szövetsége felbomlik .
A bosszú rettenetes . A krónikás Ribeiro de Sampan jelenti : foglyul ejtenek 300 - 2000 indiánt .
Aguinaldo N. figueirado szerint 300 indián falut égetnek fel , lemészárolnak több mint 15000 őslakos indiánt időset és  gyerekeket kivétel nélkül .
1729-ben már a Rio Branco alsó völgyében gyilkolják az indiánokat .
Ajuricabát több társával megláncolva egy Portugál hajó  fedélzetén  viszik Belém városába
 egy bíróság elé .
Ajuricaba azonban indián harcos , büszke és nemes és ő  nem akar úgy élni mint egy rabszolga .
Beleveti magát több társával a vízbe , választva inkább a halált .
Tette , hősiessége évszázadok múltán sem merült feledésbe .
Az Amazóniai indiánok és az itt élő emberek számára ma Ajuricaba  szimbólum , egy nemzeti hős .

Írta : István Tóth
2012
Ajurcaba a Manaos konföderáció főnöke


BRAZÍL FLÓRA , MADARAK , ÁLLATOK /// BRASIL FLORAS , PÁSSAROS , ANIMAIS 


Jaguarundi
Peixe-boi
Cervo-de-Pantanal
Capybara
Guariba
Anta
Lobo-Guara
Rózsaszínű folyami delfin
Piranha
Pirarucu
Anaconda
Jacaré
Tapir

  
Tatu
Lajhár

Pecari

Jaguár
Hárpia


Arara-Azul Ararinha-Azul