Translate

2015. június 8., hétfő

A FINN-UGOR NYELVROKONSÁG EGY KITALÁLT HAGYOMÁNY
"A nyelvészeti összehasonlítás túlzott erőltetése és a természetes hang változások szabályainak figyelmen kívül hagyása valamint a csak azért is mindenáron ragaszkodás egy kitalált feltételezéseken alapuló nyelvrokonsághoz bukáshoz vezethet".....
 

Angela Marcantonio

Idézet egy újságcikkből ;
" A Holland nyelvészek elfogadták, hogy nincs, nem létezik uráli / finn-ugor nyelvcsalád. [11/18/2004] Angela Marcantonio professzor sikeres előadása az Amszterdami Egyetemen. 2004. november 12-én Angela Marcantonio professzor a Római "La
Sapienza" Egyetem tanára az Amszterdami Egyetem Nyelvtudományi Intézetében vendégelőadást tartott. Az olasz professzornő kifejtette, hogy szerinte a finn-ugor nyelvrokonság kitalált hagyomány. Nem lehet az ún. finnugor nyelveket ágrajz modellben csoportosítani. Nem létezik ugor nyelvcsoport sem. Véleménye szerint a magyar lényegesen eltér a többi finnségi nyelvektől. Lehet, hogy Sajnovics János az ö idejében komoly kutatónak számított, de mai tudományos mércével mérve az ö magyar-lapp szóegyeztetései nem felelnek meg a tudományos igényeknek. A tanárnő kifejtette, hogy az igazi probléma az összehasonlító módszerben rejlik, amit először az indo-európai nyelvcsaládra alkalmaztak. A rendszer túlgenerál, emiatt nincsen tudományos értéke. Túl sok hangszabályra, túl sok kivételre van szükség ahhoz, hogy csak néhány szópárhuzamot lehessen levezetni. Ezt statisztikai alapon ki lehet mutatni. Óriási nyelvészeti apparátusra van szükség, hogy a kb. TÍZ (!) magyar-finn szópárhuzamot le tudjuk levezetni. " 

 ...................................................
http://safedkamal.org/…/49-angela-marcantonio-nyelveszeti-t…

 http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.276

 Angela Marcantonio túlkomplikált, de tény az Urali nyelvcsalád és azon belül a Finnugor ágba besorolását a Magyar nyelvnek másként kell értelmezni.


A Magyar egy olyan ősnyelv, melynek gyökerei visszanyúlnak az ősidőkbe, amikor hasonló és azonos nyelvet beszélt a mai Európa és Ázsia jelentős része. Ezt igazolják az ősgyökök és alapszavak tömeges megléte a mai Magyar nyelvben, valamint az alap ragozási egyezések egyfelől az Indo-európai másfelől az Urali és más Ázsiai nyelvcsaládokkal. 
A több jeles nyelvész kutató által felállított elmélet a Nosztratikus, avagy Eurázsiai kutatási eredmények a rekonstruált ősszavak összehasonlítása a Magyar nyelv szavaival adhatja meg a végleges bizonyítást a Magyar nyelv ősisége mellett.


Allan R. Bomhard Nostratic Etymilogical index

https://archive.org/details/NostraticEtymologicalIndex

Dolgopolsky Etymological Nostratic Dictionary

https://archive.org/details/DolgopolskyNostraticDictionary2008


- Hungarian: anya ,  PIE * meh2ter  „ mother „ , PU *ema „ mother „ , PA ( Proto-Mongol ) *eme „ women „


- Hungarian: apa , PIE ph2ter / pei(y) „ father „ , PU *appe „ father „ , PA *apa „ father „
 

- Hungarian: ős , PU *ece „ brother , sister „ , PA *ic̆i „ older / younger brother „ , acV „ ancestor „
 

- Hungarian: felhő, PFU *pilwa „ cloud „ , PA *ulu „ cloud „ , P Türk *bulut „ cloud „ ( p ~ b )
 

- Hungarian: hal , PIE *(s)kwalo „ big fish „  , PU *kala „ fish „ , P Türk *bulik „ fish „
 

- Hungarian: fa , PU *puχi / poχi „ „ tree „ , PA* ap „ leaf „
 

- Hungarian: csepp , PFU *coppe „ drip , dribble , drop „ , PA *c̆ib „ drop „ ( p ~ b )
 

- Hungarian: ház , PU *kota „ house „ , PA *kent „ village „
 

- Hungarian: ki , PU *kin „ who „ , P Türk *kim „ who „……

http://tist-fla.blogspot.com.br/2014/11/a-nosztratikus-avagy-eurazsiai-elmelet.html
http://tist-fla.blogspot.com.br/2015/08/a-magyar-nyelv-avagy-feltarul-mult.html


2015. június 7., vasárnap

A KÁRPÁTOK ŐS NÉPÉNEK A KULTURÁLIS EGYEZÉSE A BRAZIL TUPI-GUARANI NÉPEK KULTÚRÁJÁBANA Tupi-Guaranik őshazája feltehetően Dél-Amerika középső területei voltak, azonban a kulturális jelek arra mutatnak, hogy messziről érkeztek. A jellegzetes Tupi-Guarani edényforma típus az őseikkel érkezett messze Európából a mai Kárpátok térségéből, melyet a mi őseink találtak fel, készítettek először. 

Rodriguez (2007) szerint a Proto-Tupi őshaza a Guapore - Aripuana - Madeira folyók vidékén volt, míg mások szerint az Amazonas középső területein.

A Proto-Tupi ősnyelv kialakulása a nyelvészek szerint  i.e. 3000 körül.

A Tupi-Guaranik a középső területekről  mai Paraguay felé vándoroltak, majd a Brazil partok felé indultak, eljutottak mesze északon a Francia Guayanáig, az Amazon vidékére, Xingu folyó mellékére és messze északkeleten a Perui Napo (Omaguák) és az Ucayali , Huallaga, Marañón (Kokamák) folyókig.Származási helyük magyarázza a náluk kimutatható Perui kulturális hasonlóságokat és érkezésüket a régióból.

A Tupi-Guaranikat tekinthetjük az Andok ősi kultúráinak a terjesztőinek a Brazil partok mentén.

Kulturális hasonlóság állt fenn a Tupi-Guarani, a Perui Chanchacap, Japán ( Jomon), Koreai , Sumer, Nagy-Brittaniai és Kárpát- medencei edény típusok között.

A Tupi-Guaranik egyik fő jellemző edénytípusának a kialakulását Európában kell keresni.


A Kárpátok térségéből terjedt el az Ókori Mezopotámia:
Nagy-Brittania (i.e. 3300-2700)barázdált edények / grooved ware pots):
Svédország (i.e. 3900-3400): 

A Proto-Tupik  területi közelsége az Andoki kultúrákhoz , avagy a Perui térségből érkezésük  a belső területekre magyarázza ezt az edényforma megjelenését a kultúrájukban.

Yamna kultúra Kelet-Európa
forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Yamna02.jpg
Sumer kultúra


Guarani kultúra( Mbya-Guarani) http://www.portalguarani.com/966_adelina_pusineri/14186_guia_ilustrada_del_museo_etnografico_andres_barbero_adelina_pusineri_.html


Mbya-Guarani edény típus
 
Guarani kultúra
http://www.cascavel.pr.gov.br/img/2011080314042302.jpg
További kulturális hasonlóság állt fenn a Tupi-Guarani Omagua (Kambeba) nép koponya deformálása és az Andoki népek hasonló szokása között. Továbbá a mai Brazíliai Kambeba nép mondáiban megőrződtek Inka eredet legendák.
Omagua (Kambeba) őslakók