Translate

2015. május 24., vasárnap

A TUPINAMBÁK ( TUPIGUARANIK ) ŐSTÖRTÉNELME , KULTÚRÁJAA Portugálok a mai Brazília partvidékén a harcos Tupi-Guarani nyelvű csoportokat találták , ismertebb néven a Tupinambákat.
A krónikások a partokon a nagy konföderációt alkotó Tupiguarani helyi népességet fejlettebbnek tartották a területen őshonos Tapuja népeknél társadalmuk kezdődő állami szinten volt.
A Tupi-Guarani kerámiákat jellemzi a sokszínűség, ami csatlakozik a fehér alaphoz.

Tupiguarani kerámia

http://www.museunacional.ufrj.br/guiaMN/Guia/paginas/7/ceramicatupi.htm

Úgy vélik, hogy ennek a fazekasságnak a széles körű terjesztése hozzájuk köthető és a kulturális központjuk Amazóniában volt onnan terjedt el a Brazil tengerparton.
Donald Lathrap és Evans alátámasztják azt a hipotézist, hogy az eredeti központjuk a Brazíliai Amazónia volt.
Rodrigues (2007) úgy véli, a Proto-Tupian őshaza valahol a Guapore és Aripuanã folyók és a Madeira folyó vízgyűjtőjében volt. Úgy véli, a Proto-Tupian nyelv visszanyúlik, mintegy 5000 évre.
Donald Lathrap és Evans valamint P. W.  elismerik, hogy a Tupikat alkotó hét nagy ág Amazóniai származású volt és az egyikük emigrált délre, elérte és egyesült a Guaranikkal, Paraguay lakóival.
A Tupi-guaranik i.sz. 1000 körül elkezdték megszállni a Brazil tengerpart déli és középső területeit , beleértve a Cabo Frio régiót.
 

A Tupi  nyelvtörzs felosztása széles, kiterjed egy sor törzsre Brazília, Argentína, Bolívia, Paraguay, Peru és Uruguay államok területén .
A "Tupi-Guarani" (kötőjellel) összehozza a Guarani: (Kaiowá, Nhandeva és Embiás) és a Carijós (Mbyás vagy Embiás)csoportokat a  La Plata-medencében, az Uruguay és Paraná folyók völgyében és Tupikat a Maranhăo és Rio de Janeiro államok partjainál, az úgynevezett Tupiniquin és Tupinambá ( Tamoio), Potiguar, Temiminós, Tabajarás, Caetés csoportokat.
 Míg a "Tupiguarani" (kötőjel nélkül) a régészeti leletek által ismert néprajzi csoportok.
 Sok régész azt állítja , hogy Tupiguaranikat  jellemezte a sokszínű és hullámos kerámia, azonban több Tupi-guarani csoportnak nem volt fazekasság történeti korszaka, mint pl­. Tapirape, Mundurucu és Guayaqui (Prous, 1992).


Körülbelül i.sz 1000-ben (vagy 900) érkezett a Tupiguarani hagyomány Rio de Janeiro államba a Paraíba do Sul folyóhoz.
A Tupiguaranik az Európaiakkal levő kapcsolatok, érintkezések, kulturális hatások miatt sokat szenvedtek.
A falvaik  a tenger közelében és a hátországban a Serra do Mar hegységhez vezető dombokon voltak találhatóak.
Hans Staden (1555) leírta, hogy a falvak kis távolságra voltak egymástól.
Az indián népesség kommunális struktúrában vagy malokákban élt, amiből rövid időre kiléptek, amíg a halászat ​​vagy háború tartott.
A falvaikat az ellenséges törzsekkel határos területeken megerősítették .
A falakat fatörzsekből készítették vagy olyan magas kerítéseket építettek , mint egy ember.
A bejárati kapuk a tengerparton és a szárazföldön elérték a 2 vagy 2,5 m magasságot.
 Ezek a kapuk azt a célt  szolgálták, hogy megvédjék őket a behatolók ellen abban az esetben, ha a támadók ostrom alá vették a falut vagy körülzárták.

Egy tipikusan esőerdei társadalom volt ideológiai okokból örökös migrációban elsősorban kenukkal a folyókon és a tengeren.
Régebben sűrű erdős területeken éltek a tengerparti régiókban.
A folyóvizek, patakok és csatornák mellett építették fel malokáikat, hogy a friss víz mindig elérhető legyen.

A mezőgazdaság irtásos-égetéses módszerrel.  A gazdaságuk alapja a fő megélhetési forrás a manióka volt.
Erősek és egészségesek voltak, jól beilleszkedtek a trópusokon.
A Tupinambák megettek mindent, az aligátort, halakat, rákokat, kagylókat, teknősöket és a mézet vagy egy másik ellenséges indiánt, valamint termesztettek növényeket.
 

Metraux szerint (1929)
a Tupinambáknál volt egy mély erős koncentrált érzés a harchoz.
Ők nagyon büszkék voltak a katonai értékükre , amely megkülönböztette őket a többi népektől.
A Tupiguarani hódítás új területeken lassú és fokozatos volt és ez a történelmi tény volt köszönhető a harcosok jelenlétének , hogy intelligens navigátorok voltak a folyóvizeken.
Ez vezette a kulturális és társadalmi terjeszkedést és vallási és ideológiai kérdéseket  a tizenhatodik században is.
Végül a Tupiguaraniknak sikerült meghódítani az új földeket.

Tupinambá falu 


Tupinambá (Tamoio) indiánok

2015. május 10., vasárnap

CULTURAS DOS INDIGENAS NO BRASIL - ŐSHONOS KULTÚRÁK BRAZÍLIÁBAN

Malocas Enawene-Nawe
Arco Guarani

Artesanato Pataxo
Xavantes
Pintura corporal Bororo
Artesanato Kaingang
Artesanato Potiguara
Arte Guarani

                                                         Video: Arte Indigena


                                                   Video: Cultura Indigena


2015. május 8., péntek

INDIÁNOK BRAZÍLIÁBAN


                 INDIÁNOK BRAZÍLIÁBAN
A Portugál hódítók megérkezésekor a mai Brazília földjére az indiánok már több évezrede ebben az országban éltek. A gyarmatosítás előtt körülbelül 5-10 millió őslakos élt, 1400 nép és több mint ezer különböző nyelv létezett a területen.
Az Európaiak számára az összes indián primitív volt. A katolikus egyházfő III. Pál pápa 1537-ben kijelentette, hogy lelkük van és az egyház kötelessége „megmenteni” lelküket. Ezzel az ürüggyel számtalan atrocitást követtek el ellenük. A Brazíliai indiánok számára a fehér uralom nehéz 500 év volt. A területüket ért több fehér invázió, a kényszermunka, járványok, mészárlások, kulturális megsemmisítés következtében az indiánok milliói haltak meg és mindez a katolikus egyház engedélyével. 
De a Brazíliai indiánok túlélték és a folyamatos betörések és bántalmazások ellenére is még mindig ellenállnak, harcolnak jogaikért.
A több évszázados népesség csökkenés után 1950 után folyamatossá vált a népesség növekedése.
A 2010-es adatok szerint 896.917 fő, 242 etnikai csoport és 150 különböző őshonos nyelv létezik Brazíliában.


A Brazíliai indiánok különböző eltérő népek, de egyesültek az igazságtalanság elleni harcban, végül megnyerték a jogaikat és az alkotmány 1988-ban garantálta a földjeiket, lehetnek örökké indiánok, ha akarnak.
.............................

Sok elmélet létezik a Brazil indiánok eredetéről, Amerika első lakóiról.
A tanulmányok mutatják a különböző lehetőségeket, hogy honnan jöttek Amerikába.

Kelet-Ázsiából a Bering-Szoroson át érték el az Észak Amerikai partvidéket. Ezek az újonnan érkezők fokozatosan terjeszkedtek. Később áthaladtak Közép-Amerikai földszoroson, elérték az Amazóniai földeket és elterjedtek egész Dél-Amerikában.  
b) Óceánia:
Az indiánok ősei áthaladtak a Polinéziai szigeteken és beléptek Amerikába az Andok partjainál.
Ez a hipotézis emlékeztet minket az Arawak indiánok által készített Marajoara kerámiákra.
Egyes szerzők úgy vélik, hogy ez a művészetet az Arawak indiánok terjesztették el és tanították, amikor a Perui és Bolíviai indiánok beléptek az Amazonas folyó térségébe Brazíliában.

c) Ausztrália:
Szigetektől - szigetekig navigáltak, amíg elérték az Amerikai Andok partjait.
Vagy jöttek az Antarktisz kontinens érintésével a Tűzföldön át (Dél-Amerika déli része).
Egyéb hipotézisek azt mondják, hogy az indiánok származnak Amerikából.

A sok hipotézis rávilágít minket arra, mely szerint a Brazil indiánok Ázsiából származnak, mert a nyelvek és a fizikai típusok hasonlítanak az Ázsiai kontinens lakóira.

Ennek bizonyítására megemlíthetjük:
- Az indiánok az egyes történészek szerint emlékeztetnek az Ázsiai Mongolokra, a sárgás szín és a halvány piros keveréke, középmagas teljes lekerekített arc, rövid orr, fekete haj, kevés testszőrzet és egészséges fogak.
 - Az egyes Brazíliai törzsek végeztek rituális élelmiszer felajánlásokat a halottaknak  a temetőkben csakúgy, mint az Ázsiaiak.
 

A jezsuiták , hogy azonosítani tudják a népeket osztályozási tanulmányt csináltak a törzsi csoportokra és családokra.
Ennek a besorolás rendszernek a célja volt a korai tizenhatodik században létrehozott két csoport: a Tupi és Tapuias.
A tizenkilencedik század első felében Carl von Martius a bennszülött törzseket kilenc csoportban osztotta fel. Ugyanakkor a Német etnológus Karl Von Den Steinem nyolc ágba. Később, Steinem csak négy fő csoportban határozta meg a Brazíliai nyelveket: a Tupi, Je, Arawak és Karib.
A Portugálok amikor 1500-ban  megérkeztek Brazília területére az első kapcsolatfelvételük a Tupi családhoz tartozó indiánokkal volt. A telepesek  velük kerültek közelebbi kapcsolatba. Szokásaik között volt némi hasonlóság és a nyelvüket könnyebb volt megérteni.

A Tupik főbb törzsei:

Bahia és Maranhão területeken a Tupinambás és a Tupiniquins;
Pernambuco régióban a Caetés és a Tabajaras;
Az északkeleti tengerparti részeken Ceará és Rio Grande de Norte államokban a Potiguaras:
Pará állam tengerpartjainál a Taramambé;
São Paulo és Rio de Janeiro államokban a Tamoios;
A déli régiókban a Tupi és a Guarani;
Északkelet belső területein a Tupinas és az Amoipiras.
  

- Tupi csoport:


A Tupik szeretettek vadászni, halászni, növényeket ültetni . Kosarakat és növényi rostokból használati  tárgyakat fontak. Hosszú házakban (taba) éltek , a házcsoportok közepén egy négyzetes terület volt .
Ezeket a házakat fatörzsekből építették és kókusz levelekkel, vagy náddal fedték be.
Az íjaikat és a nyilaikat fából készítették és vadászatra és halászatra használták.
A Tupiknak a legfőbb istenük Tupã volt.

A Hold és a Nap hatalmat gyakoroltak felettük. Féltek a gonosz szellemektől és démonoktól, hittek a boszorkányságban.
A funkcionárius minden egyes indián faluban a kijelölt morubixaba volt és a vének a törzsben. A sámán volt a törzsben másik tisztelt hatóság. Kiemelt szerepe a gyógyítás és a jóslás volt.
Főbb csoportjaik Amazóniában: Guajajara, Mundurucu, Kawaib, Kambeba, Mawe


 
Tupinambas

- Je csoport:

Főként Brazília középső területein élnek. Egyes kutatók azt állítják, hogy a Je indián csoportok a tengerparton éltek és a Tupik őket a Portugál felfedezők megérkezése előtt űzték el a területről. Ismertek őket Nac-Manuc vagy Nac-horuc néven, ami azt jelenti: a föld fiai. Főbb törzsei a Timbira, Aimoré, Goitacaz, Carijó, Carajá, Bororó, Botocudo, Xavante, Xerente, Xakriabá, Kayapo. A Jé népek a fehérekkel a tizenhetedik században kerültek érintkezésbe.
Je népek kultúrája egyszerű volt tudták, hogyan kell dolgozni a mezőgazdasági termelésben. Azonban veszélyesek is voltak és folyamatosan támadtak más törzsekre élelmet keresve. Főként a patakok és a folyók mellett éltek.

Vadászatból, halászatból éltek és mézek, gyökerek és bogyók gyűjtögetéséből.
A vadászatra és halászatra íjakat és nyilakat használtak, sokan ismerték a horgokat. Nyers maniókát ettek , a kukoricát forró kövön főzték.
Ezek az indiánok imádták a csillagokat,  mindig üdvözölték a napot az alkotó élet képviselőjét. Hittek benne, hogy a Hold és a Nap befolyásolja a növényeket, az ifjúságot és a születést.- Karib csoport:

Más néven Carias vagy Caraibas, a kannibál szó alapján, mivel ismerték és gyakorolták a kannibalizmust, azaz ették az emberi húst.
Ezek az indiánok Brazília felfedezése idején többnyire az északi Amazonas területén Amapá, Roraima és észak Pará államokban éltek.
Főbb törzseik: Waimiry-Atroari, Trio, Makusi, Bakairi, Arara.
Törzseiket a más törzsekkel vívott folyamatos harcok miatt már felbomlásban találták.
Arara
A falvaik kör alakúak voltak. A táncaik találkozott a mágia és a vallási rituálékkal. A termést mindig elősegítette az ünnepek, melyek misztikus jellegűek voltak. Ebből az alkalomból állatbőrökkel, vagy levelekből és fából készített maszkokkal díszített fel magukat. Szőrtelenítették és festették a testüket.
A mezőgazdaságban használták a fa kapát, ültettek: maniókát, kukoricát és a babot. A halászat egy nagyon fontos pont ebben a csoportban.- Arawak csoport:

Elfoglalták a legnagyobb szigeteket az Amazonas torkolatánál. Néhány törzsük a folyóvizek a felső Xingu, Rio Negro, Juruá-Purus, Guaporé és észak Paraguay mellett élt.
Főbb törzseik: Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná és Terena valamint az Arawak csoporthoz tartozó Aruan család népei.
Az Arawak népeknek nagyon speciális technikájuk volt a főzéshez, valamint a tetováláshoz és test festéshez.
A férfiak átfúrták az orrukat és odahelyeztek dísztárgyaikat.

Kézművességüket ma a legfejletebbnek tartják a Brazil törzsek között.
A Marajoara kerámiák nagyon hasonlítanak az őshonos Perui és Bolíviai munkákra.  
A tudósok szerint , ezt a művészet az inkák tanították az indiánoknak, amikor az Amazonas folyón hajóztak . Egyes törzseik ismerték és gyakorolták az írást.
Maniókát, kukoricát, dohányt és burgonyát termesztettek.
Imádták a Napot és a Holdat. Hittek a jó és a gonosz szellemekben. Szerintük az istenek befolyásolták az emberek döntéseit.

Waura

A négy fő nagy csoport mellet létezik több kisebb csoport Brazíliában pl.: Tucano 
(Tucano, Maku és Katukina csoportok), Janomami , Mura, Guato, Nambikuara , Pano és több más kisebb csoport.