Translate

2012. február 12., vasárnap

DÉL - AMERIKA ŐSHONOS NYELVEINEK A CSOPORTOSÍTÁSABENÉPESÜLÉS :   
                                                                
Amerika őslakói , az indiánok elődei több hullámban érkeztek az Újvilág földjére .
A benépesülés elsődleges fő útvonala a Bering - szoros földhídján át vezetett a kontinens belseje felé .
A Bering szoroson kívül bevándorlás történt Ausztrálián át 50 - 60000 éve .
Brazília :
- Pedra Furada 50 – 60000 év ?
- Pedra Pintada 50000 év ?
- Lagoa Santa 30000 év ?
Chile :
- Monte Verde 33000 év ?
Az Európai kontinensről  Spanyol és Francia területről kb. 14 - 15000 éve ( Solutrean kultúra , Amerikában Clovis ) .

A Japán szigetekről kb. 5600 - 5500 éve ( Jamón kultúra ) a mai Ecuador és Peru területére.
Kinából kb. 3100 éve ( Sang dinasztia bukása után )elsősorban  Mexikó és Peru területére .


Kínai hajó az 1500-as évekből

 Időről - időre kisebb Polinéz csoportok is kikötöttek Amerikában és hozzájárultak a faji változatossághoz .

Polinéz hajó
A Proto - Urali , Proto - Altaji és a Proto - Indoeurópai alapnyelvet beszélő népesség ősei
12 - 15000 éve keltek át Amerikába a Bering - szoroson át a nagyvadak vándorlását követve .
Nem egészen bizonyított ( elismert ) leletek , adatok szerint  Föníciai ( Karthágói) , 
Észak - Afrikai és Zsidó telepesek is kikötöttek hajóikkal Amerikában. 
Igaz ezek nem sok hatást gyakorolhattak ( fehér bőrű szakállas istenek Mexikóban és Peruban ) .
A tudomány hivatalosan máig el nem elfogadott állása szerint 40.000 ( 50.000? ) éve érkeztek az első lakók az Amerikai kontinensre  .
A kis vadászcsoportok dél felé vándoroltak az eljegesedett tájak közt meg - megnyíló átjárókon keresztül. CSOPORTOSÍTÁS :

A nagy területen szétszóródott , több hullámban , több irányból , több nyelvcsaládhoz tartozó csoportok rokonítása nehéz , sok esetben mára már lehetetlen az elégtelen , szűkös információk miatt .
Az Újvilág népeit általánosan a beszélt nyelvek alapján csoportosítják .
Dél- Amerikában nagyon sok nyelv létezett  a gyarmatosítás előtt elérhette a 7000-et . 
Mára a legtöbb nyelv kihalt , illetve átvette a hódítók nyelvét . 
A Dél - Amerikai nyelvek osztályozása ( csoportosítása ) ma is vita tárgya , több nyelvészeti változat ismert . Azonban  a csoportosítások megközelítőleg lehetnek csak pontosak , ugyanis sok népnek csak a neve maradt fenn ( nem besorolhatók ) , jó esetben néhány szó ( feltételezni lehet , nem besorolni ! ) .
És minél több nyelvet csoportosítunk be , annál nagyobb lesz a valószínűsége , hogy hibát követünk el.
Elterjedt szokás volt a nyelvi egységesítés ,  nagyobb csoportokba sorolni a nyelvcsaládokat
 ( makro familia ) , nyelveket . Ez nem igazán helyes , de van egy  jó oldala , hogy több nyelvet tudunk  becsoportosítani .
A rossz , hogy az egyes nyelvcsaládok közt lehetnek akkora eltérések is , mint  a
Germán és a Szláv nyelvek közt .
A csoportosítás látható az alábbi oldalon: <<  http://tindian.uw.hu/
Megjegyzés küldése