Translate

2013. november 9., szombat

BEVÁNDORLÁS AMERIKÁBA ( AMERIKA ELSŐ LAKÓI )IMMIGRATION OF AMERICA ( AMERICA'S FIRST INHABITANTS )

A Homo Sapiens Amerikába érkezésének pontos ideje máig nem tisztázódott. A tény az, hogy a több hullámban, több irányból és több népcsoporthoz tartozó emberek vettek részt az Újvilág benépesedésében. Mai el nem fogadott ismeretek szerint a legkorábbi emberek Ausztraloid típusúak voltak, nagyon hasonlítottak az Afrikaiakhoz. 
Ez az ősi típus feltehetőleg két útvonalon jutott el az Amerikai kontinensre.

1. AUSZTRALOID BEVÁNDORLÁS:

Első hullám:

A Délkelet-Ázsiából kiindulva a Csendes-Óceáni parti vidékein észak felé haladó Ausztraloid emberi csoportok a Bering-földhidat kb. 50-60.000 éve  érték el ( egyes feltevések szerint 75.000 éve ). 
Az akkori Alaszka és Kanada belső területeit azon időszakban vastag jégtakaró borította, viszont a parti területek jégmentesek maradtak és a meleg óceáni áramlat fűtötte nem érvényesült annyira a hideg, mint a szárazföld belsejébe.
 Adott volt, hogy a Bering-Szoroson átkelt emberek tovább folytassák  útjukat déli irányban új hazát keresni.

Második hullám:

Ugyancsak az Ausztraloid emberekhez tartozó csoportok Dél-Ázsiából egy másik irányban Indonézián át 5-60.000 éve elérték Ausztráliát. Ezt az utat tengeri útvonalon át kellet megtenniük. Ha a hajózási ismereteik kezdetlegesek is voltak (csónakok, tutajok ) képesek voltak és meg is tették benépesítették az Ausztráliai kontinenst. Feltehetőleg egy természeti katasztrófa ( vulkán kitörés ) elől menekülők Ausztráliából tovább indulva szigetről - szigetre haladva elérték Dél-Amerika partjait 
25-30000 éve . 
Az Ausztraloid típusú emberek a nyomait több Északkelet- Brazíliai államban megtalálták .
  • PEDRA FURADA 50-60000 ?
  • PEDRA PINTADA 50000 ?
  • LAGOA SANTA 30000 ?
A régészeti lelőhelyeken talált kőeszközök, faszén és emberi maradvány leletek  igazolják, hogy ezek a területek lakottak voltak  50.000 éve .
A Chilében található Monte Verde lelőhely legkorábbi leletei 33.000 évesek , ugyanitt és több más lelőhelyről is előkerültek 30.000 éves emberi jelenlétre utaló eszközök és tárgyak.
Mexikóban Silvia Gonzalez a Liverpooli egyetem antropológusa a koponyamaradványok vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy az első Amerikaiak Japánon és Polinézián át Ausztráliából jöttek és Amerika Csendes-Óceáni partvidékein telepedtek meg . 
A kutató a Mexikóban és a Kaliforniai - Félszigeten talált koponyákra és a dárdahegyekre alapozza állítását . A Kaliforniai-Félsziget déli részén egy mára eltűnt ősi ember típus élt a 
( Guaikuri-Periku ). E népcsoport koponya maradványait vizsgálva több antropológus is Melanéziai jellegzetességeket 
találtak . Az Egyesült Államokban szintén tártak fel 50.000 éves emberi maradványokat és tárgyakat .
Az Ausztraloid emberek vonásai, testi jellegeik kimutathatóak a Dél-Amerikai Szelknam , Alakaluf , Jahgán, és egyes Kelet-Brazíliai Jé népeknél.
Trombetti nyelvész szókincsbeli és nyelvtani hasonlóságokat azonosított a Tűzföldi nyelvek és az Ausztrál nyelvek között .


2.    EUROPID BEVÁNDORLÁS:

Az Ausztraloid ember típus után Európából a mai Spanyol és Francia területekről egy fehéres bőrű népfaj érkezett Észak-Amerikába 16-20.0000 éve. Ők a Clovisi emberek. Régészeti leletek, tárgyak, koponya maradványok és a DNA bizonyítékot adnak arra, hogy a Solutrean kultúrát hordozó Europid ember megjelent az Amerikai kontinensen.
A népfaj utolsó képviselője  Új -Funland szigetén a Beouth nép, mely 1850-ben kihalt.
A Solutrean bevándorlást a DNA teszt igazolja . Az Y-DNA  R1 haplocsoport ma is megtalálható jelentős mértékben az Észak - Amerikai Algonkin és Irokéz népekben . 
Algonkin 38,1 %
Cherokee 37,1 %
Továbbá megtalálható  az R1 haplocsoport :
Maja : 12,7 % , Guarani : 9 % , a Gé : 8 % és több más őshonos Amerikai népcsoporthoz tartozó embereknél  .

3. ÁZSIAI-SZIBÉRIAI BEVÁNDORLÁS:

A Kelet-Európai, Közép és Észak-Ázsiai
kisebb-nagyobb ember csoportok 12-13.000 éve keltek át Amerikába ugyancsak a Bering-Földhídon és a Csendes-Óceán partvidékein haladtak dél felé.
A több egymást követő hullámban az ősibb Ausztraloid és Europid csoportokat a perem vidékekre szorították.
4. MELANÉZ-POLINÉZ BEVÁNDORLÁS:

A Polinézok kiváló hajósok voltak és nem nehéz nem elfogadni, hogy Új-Guinea partjaitól kiindulva szigetről-szigetre haladva eljutottak az Amerikai kontinens partjaihoz. 
A Melanéz-Polinéz csoportok több kisebb hullámban érkeztek i.e..10.000 - i.sz.1000 között . 
A Melanéz és  Polinéz bevándorlás elméletét támogatja az antropológia, a néprajz és nyelv tudomány.
Íjak, nyilak, dárdák, fúvócsövek, koponyadeformálás, orrdíszek, mellkas lemezek, tetoválások, fésűk, textíliák, függőágyak, szúnyoghálók, kunyhók, fűszoknyák, függőhidak, tutajok, evezős csónakok, bőr és fa dobok....
Meglepő testi hasonlóságok léteznek a különböző ősi indián csoportok és a Melanéz-Polinéz emberek között ( pl. Siriono nép, Bolívia ) .


5. PRE-MAGYAR BEVÁNDORLÁS :

Egy a mai Magyar és a Sumer nyelv közös ősi nyelvét hordozó csoport  4.500 - 5000 lépett be először az Amerikai kontinensre. Nyelvi nyomaik kimutathatók elsősorban a Kaliforniai Peneut és több kisebb Hokan és a Peneut nyelvcsaládhoz tartozó Észak-Amerika nyelvek szavaiban és grammatikai szerkezetében. Közép-Amerikában főként a Maja,  Dél-Amerikában a Mochica, Atalán, Chipayan és a Mapuche valamint több kisebb Andoki és Páez nyelvben....

Ez a csoport volt az őse az Észak-Amerikai Na-Dene csoport népeinek .


7. PROTO-JAPÁN  (JOMON ) :

Az ősi Ecuador parti területeire a Japán szigetekről több mint 5500 évvel ezelőtt kisebb bevándorlás történt. Az Ecuadori Sta.Elena félszigeti Valdivia kultúra felfedezése 
Betty J. Meggers és Clifford Evans régészek nevéhez fűződik . 
A Valdívia kultúra ie. 4400 - ie. 1450 között az Amerikai kontinens egyik legelső, legkorábbi kerámiát készítő ismert civilizációja volt.

8. KÍNAI BEVÁNDORLÁS:

Kínában i.e. 1600-tól i.e-1122 közötti időben a Sang (Shang) dinasztia uralkodott. 

A dinasztia bukása után a mítosz szerint 250.000 ember menekült a Csendes-Óceánra. 
Egy csoportjuk Mexikóban telepedett le , ahol részt vettek az Olmék kultúra felvirágzásában. Egy másik csoportjuk folytatta tovább a tengeri útját és a mai Peru partvidékén talált új hazára. http://tist-fla.blogspot.hu/2013/12/kinai-bevandorlas-nyomai-az-osi-perui.html

http://tist-fla.blogspot.hu/2013/11/tengeri-hajozas-az-ecuadori-manta.html


http://tist-fla.blogspot.hu/2012/02/az-olmek-olmec-nep-rejtelyes-eredete.html9. ESZKIMÓ BEVÁNDORLÁS : 

Az Eszkimók legkorábbi egyértelmű azonosítása az Észak-Amerikában a Pre-Dorset kultúrában 5.000 évvel ezelőtt. Megjelenésük Alaszka sarki területein ekkorra datálhatóak.
A Pre-Dorset kultúra előzménye Szibériában 18.000 évvel megy vissza.

TOVÁBBI BEVÁNDORLÁSOK:

Nem egészen bizonyított, beismert ( kevés tárgyi leletek, adatok ?) szerint a Viking, a Föníciai, az Egyiptomi és az Észak-Afrikai 
( Karthágói , Berber ) és Római telepesek is kikötöttek hajóikkal Amerikában. 

 http://tist-fla.blogspot.hu/2013/12/foniciaiak-kozep-es-del-amerikaban.html

Egyiptomi
Viking
Föníciai

Igaz ezek nem gyakorolhattak nagy hatást (szakállas fehér istenek Mexikóban és Peruban, Föníciai felíratok Észak és Dél-Amerikában ) avagy mégis ? 
                                                              
  http://tist-fla.blogspot.hu/2013/12/foniciaiak-kozep-es-del-amerikaban.html


 
Huancavilca balsa tutaj , Ecuador
Balsa hajó , Peru , Titicaca-tó
Szigeti -Arawak katamarán
Amerikai benépesülésének főbb irányai


Ashaninca , Kelet-Peru
Huarpe , Argentína
Pericu , Mexikó , Kaliforniai-Félsziget
Huarpe , Argentína

Megjegyzés küldése