Translate

2015. február 7., szombat

A MAKRO - ZSÉ ( MACRO - JÉ ) NYELVEK TÖRTÉNETE
Brazília felfedezésétől kezdve 1500-tól az Európaiak szinte az egész Brazil tengerparton a Tupi - Guarani törzsekkel érintkeztek . A Tupi-Guarani nyelvű őslakosok Tapuia néven nevezték a tőlük eltérő nyelven beszélő népeket . Nyelvükön a Tapuia : „ ellenség „ . Ez a szó beépült  az Európaiak szókészletébe  . Akik úgy vélték , hogy ebben az országban két fő ága van az őshonos népeknek  a Tupi-Guarani és Tapuia . A Portugálok megitélése szerint a Tapuia népek  primitívebbek voltak . Több csoportjuk ( Botocudo ) az ősi Paleo - Amerikai típus csoporthoz tartozik  , amely először jelent meg az Amerikai kontinensen . A Jé népek békés földművelő vadász népek voltak . Portugálok a területszerző harcokban kiirtottak nagyon sok népet és törzset . A Tupi népek és később a Portugál telepesek a Jé népeket a partvidéki területekről belső területekre kényszerítették  . Sok nép eltűnt azelőtt , hogy létezésüket regisztrálták volna  .
A Makro - Je nyelvtörzs egy nyelvészeti ág . mely lényegileg hipotetikus . Macro-Ge nyelvtörzs  tizenkét családot tartalmaz . A  Macro - Je nyelveket a Brazil Amazóniában , Közép-, Kelet- és Északkelet-Brazíliában, Közép-és Dél-Nyugat Brazíliában , Brazília több államában : Rio Grande do Norte , Ceará, Paraíba , Maranhão , Pará , Bahia , Goiás , Mato Grosso , Mato Grosso do Sul , São Paulo ,  Minas Gerais , Paraná , Santa Catarina e Rio Grande de Sol államokban beszélik  .
Boswood (1973) Lévi-Strauss és Nimuendajú szerint  a Ge népek eredetileg elfoglalták a Brazil fennsik keleti felét . Rodrigues (1999) : Macro-Ge nyelvek területe kiterjedt északon Maranhăo államtól délen a Rio Grande do Sul államig . Nyugaton Kelet- Amazóniában az Aruak nyelvekig Mato Grosso és Mato Grosso do Sul államokban . Északon  az Amazonas , Roraima , Pará és Amapá államokban  az Amazonas folyóig a Karib nyelvi területekig . Pará és Mato Grosso államokban a Xingu és mellék folyóinak területén   .
A tizenkilencedik században  a Német tudós Carl Friedrich Philipp von Martius  sokat utazott Brazilia területén . Ő teremtette a Gez vagy Crans csoportot 1867-ben , amely tartalmazza azokat a törzseket , amelyek  hasonló nyelveket beszélnek .
Húsz évvel később Karl von den Steinen (1886) javasolta , hogy a Tapuia csoport tartalmazza a Ge  ,  a Botocudos ( Krenak ) és a Goitacás ( Makoni , Kumanaxó és  Panháme ) csoportokat . A Ge nyelveket felosztotta  A. Északi Gé és Nyugati Ge ( Karaja , Suya , Apinaje , Aponjekra , Kayapo és Kraho ) . B. Központi Ge ( Akroá-mirim , Xerente , Xavante , Xakriabá , Maxakali ) . C. Keleti Ge ( Kotoxó , Kamaka , Masakará ) csoportokra  .
A huszadik század elején az antropológusok elutasították a "tapuia" nevet , és elfogadták a  "Ges " nevet a besorolt egyébb nyelvcsaládok közös elnevezéseként  .
Paul Rivet (1924) a Ge nyelveket felosztotta Keleti Ge ( Botocudo , Kamakan , Panhame , Coroado , Puri ) . Északi Je ( Timbira ) .  Központi Ge ( Kayapo , Akuem ) és Déli Ge ( Kaingang és Ingain ) .
Guérios 1938-ban bemutatott  genetikai kapcsolatra utaló  hasonlóságokat , amiket talált a Keleti Bororók és két északi nyelv  a Timbira és a Kayapo között .
Loukotka (1944)  a Tapuya - Ge elnevezést használta .

Loukotka a Ge nyelvek között benne foglalta következő nyolc nyelvcsaládot :  Opaie , Kaingang , Coroado (Puri) , Maxakali , Pataxo , Botocudo (Krenak) , és Kamakán .

Joseph Alden Mason 1950-ben az alkotója volt és egyben ő javasolta a Macro-Ge nevet .

Mason javaslatára a Makro-Ge nyelvtörzsben kilenc család: Ge, Kaingáng , Kamakán , Maxakalí , Puri , Pataxó , Malali , Koropó és Botocudo család kapott helyt . Ez a javaslat eltér az 1942-ben  Loukotka által felállított verziótól .

 Mason által a  Ge család három fő részből áll: Nyugati Ge , Középső és a Jaiko nyelvből .
Az Északnyugati ágban megkülönböztet három csoportot :  Timbira A. Nyugati Timbira ( Apinaje ) , és  B. Keleti Timbira  ( Krenjé de Bacabal , Kanela , Kraho , Krenjé a Cajuapara , Krikati , Gaviao összesen 17 nyelv és dialektus ) , Kayapo A. Északi Kayapó ( 10 nyelv és dialektus ) B. Déli Kayapó  és a Suya nyelv . A Középső csoportban az Akwen alcsoport ( Xakriabá , Xavánte és Xerente )  és Akroá  alcsoport (  Északi Akroá , Déli Akroá és Gogue) .  A Jaiko ághoz részben csak Jaiko nyelv .
1953-ban, a Brazil Association of Anthropology az addigi „ Ge „ helyett a helyesírási reform bevezetése miatt a  „ Je „  elnevezését vezette be .

Davis 1968 bizonyítékot adott a szabályos  hangtani egyezésekkel a Maxakali és a Karaja között és megemlítette a lehetséges  Macro - Je kapcsolatot a Bororo , Tupi és a Fulnio nyelvvel .
Rodrigues 1986 évi csoportosításában a Kariri  nyelvcsalád és a Guato nyelv is részt kap .

A Greenberg (1987) az összes említett nyelvek vagy nyelvcsaládok  a Macro-Je nyelvekhez ( kivéve a Kariri ) tartoznak .


GE(Je, Tapuias) NYELVEK


I. CAINGANG ÁG:   Brazília A. CAINGANG CSOPORT:

 SAO PAULO (Coroado) ALCSOPORT:   Braz


1.   NYACFATEITEI +   Braz  SP.
2.   YAKWANDATEYE +   Braz  SP.
3.   GUAYANA +   Braz  SP.
4.   CAME +   BRAZ  SP.
  KAINGANG do PARANA :
5.   KAINGANG DA PARANÁ   Braz
 
KAINGANG CENTRAL  : Braz
6.
KAINGANG CENTRAL
  DÉLKELETI KAINKANG ALCSOPORT:
7.   INACORE   Braz  R.G. do Sul
8.   PINARÉ   Ur.-R.G.do Sul
  
ÉSZAKI KAINGANG NYELV :  Braz
9.  ÉSZAKI  KAINGANG

B. SHOCLENG (Caagua, Botocudo) CSOPORT :

AWEIKOMA ALCSOPORT:   Braz
10.   AWEIKOMA   Sta-cat.
11.   BUGRES
XOKLENG ALCSOPORT:   Braz
12.   XOKLENG

C. TAVEN CSOPORT  Braz 

13.   TAIN   Paraná
INGAIN (Guayaná) ALCSOPORT:
15.   PATTE (Basa) +
16.   CHOWA +
17.   CHOWACA +

D. IVITOROCAI NYELV :

18.   IVITOROCAI (Amho) +   Paraná

E. GUALACHO CSOPORT :

19.   GUALACHI +
20.   CHIKI +
21.   CABELLUDO +

F. DORIN NYELV :

22.   DORIN +   Braz

II. KÖZÉPSŐ ÁG  :  Brazília
A. ACROA CSOPORT :

1.   COROA   Mar-PI
 a.  ACROA-ASSU
 b.  ACROA-MIRIN
2.   DÉLI ACROA toc-bah.
 a.  MOCOARES +
 b.  OCREN +
 c.  ACROA +
 d.  ACAROA +
 e.  RODELEIROS +
3.   ARICOBE (Arikose) +bah.
4.   ARUA +
5.   GEGE (Guegue) +   Mar-Pi.
 a.  GALACHES +
 b.  GUAISQUAIS +
 c.  GUARIGOÉ +
 d.  TAMAQUIM +
6.   PONTA +   Bah
7.  GERUM + ? pi.
 8.  TACANYAPE + ? Mar.

B. AKWE (Akwen, Acua) CSOPORT

9.   XAKRIABA (Xikriaba) pi-bah-go-mig.
10.   XAVANTE (Shavante)   mg-go.
 a.       CAYAMO   mg.
 b.      CRIXA   go.
 c.       TAPACUÁ   go-pi.
 d.      AKWE   mg
 e.       TAPACUA-MIRIM pi.
 f.       INHAJURUPE go.
 g.      ORAJOUMOPRE
11.   XERENTE (Sherente)   toc.
12.   TAPUIA-XAVANTE +   go.
13.   TAPUYOS +   go.

III. ÉSZAKKEKETI ÁG :   Brazília
A. CAIAPO ( CAIAPO-APINAJE) CSOPORT :

1.   KARAHO (Caraho, Crao)   pa.
 CAIAPO ALCSOPORT :
 GOROTIRE ALCSOPORT :
2.   GOROTIRE (Xingu, Caiapo)   pa.
 a.       GOROTIRE
 b.      KUBEN KRAN-KREN
 c.       KOKRAIMORO
 d.      KARARAO
3.  MEKRAGNOTI
 a.       MEKRAGNOTI   pa.
 b.      METUKTIRE (Chukahamai)   mg.
 POREKRY ALCSOPORT : pa.
4.   POREKRY
5.  PUT-KAROT
6.  XIKRIN
KOKOREKRE ALCSOPORT : pa.
7.  KOKOREKRE
8.  DJO-RE
DÉLI CAIAPO ALCSOPORT :
9.  GOIAZ+ go.
10. DK. MATTO GROSSO +
11.  ÉK. SAO PAULO-MINAS GERAIS +
EGYÉBB CAIAPO NYELVEK :
12.  IRA-AMRANH-RE
 a.  KREN-RE
 b.  KUBEN-KEN-KAM
 c.  NHANGAGAKRIN
13.  MENOKANE
14.  DJUDJETYKTI
15.  KURUPITI pa.
16.  KAYAPO KRADAU pa.
17.  PAU D' ARCO
18.  PURO
19.  PITUIARO
20.  MECUBEN GOKRE +
21.   SUIA (Suya)   mg.
 a.       TAPAYUNA
 b.      TSUVA
 c.       CRUATIRE +
 d.      AIPATSE
22.   APINAJE toc.
  a.  AFOTIGE
  b.  COCOJÖREGAVIAO ALCSOPORT :
31.    PARKATEJE pa.
32.   PUKOBYE + mar.
 a.  IRONKATEYE +
 b.  POPEYKATEYE +
33.  KRIKATI mar.
34.  PONKATAYE +
35.  PIVOCAS toc.
36.  KARAKATAJE + toc.
 EGYÉBB TIMBIRA NYELVEK :
37.   AUGURGE +
38.   CHACAMECRA +   mar.
39.   KREPUMKATEJE +   mar.
40.   KREN-JE +   mar.
41.   KOREKAMEKRA
42.   GURUPY +
43.   MEHIN
44.   NOROCOAGE +   go.
45.   NOKKOEKAMEKRAN +   mar.
46.   PAIKOJE +

 MACRO-JE NYELVEK

I.BORORO CSOPORT :

1.   ACIONE   mg. +
2.   ARARIRÁ   mg. +
3.   ARAÉS   go. +
4.   ARARIPOCONÉ mg. +
5.   BIRIWONÉ +
6.   UMUTINA (Barbado)   mg.
7.   COPIXONÉ   mg. +
8.   KELETI BORORO   mg.
 a.       COROADOS ? + 


.b.      PORRUDOS ? +
9.   NYUGATI BORORO +   mg.
 a.       CABACAIS +
 b.      CAMPANHA +
10.   CUIABÁ +   mg.

II. CHIQUITO CSOPORT :
A. OTUQUE ÁG:   Braz-Bol

11.   KORAVEKA +   Bol
12.   KURUMÍNAKA +   Bol
13.   KURUKANEKA +   Bol
14.   KURAVE +   Bol
15.   OTUQUE (Lourixu)   Bol-Braz
16.   TAPIÍ +  ?  Bol
   
  B. CHIQUITO ÁG:   Bolívia
   
  17.   ÉSZAKI CHÍQUITO   Bolívia
 a.       CONCEPCION
 b.      MONCOCA
 c.       NAPACA
 d.      S. IGNACIO
 e.       S. XAVIER
 f.       SANTIÁGO
 g.      S. RAFAEL
 h.      STA. ANA
 i.        S. SIMONIANO
 j.        TARAPECOSI (Tao, Yuncarirx)
 k.      S.MIGUEL
 l.        S.JOSE
 m.    S.JUAN
 n.      CHIQUITOS
18.   CHURAPA (Déli CHIQUITO) +   Bol
PENOQUIQUIA ALCSOPORT :+   Bol
19.  PENOQUI +
 a.  YIRITUA +
 b.  YURACARECA +
20.  PINOCO +
 a.   GUAPACA +
 b.  MOTAQUICA +
 c.  PIOCOCA +
 d.  POBISOCA +
 e.  QUIMECA +
 f.  QUITAGIDA +
 g.  TAUMOCA +
 h.  ZEMUQUICA +
21.  TAO +
 a.  ARUPARECA +
 b. BOOCAS +
 d.PEQUICA +
 e.  PIOCOCA +
 f.  PUNTAGICA +
 g.  QUIBIQUIA +
 h.  TANOPICA +
 i.  TABIICA +
 j.  TAO +
 k.  TUBASICA +
 l.  XUBERESA +
 b.  BAZOROCA +
 m.  ZAMANUCA 

     III.  BOTOCUDO (Aimore) CSOPORT : 
     
 A.  KRENAK  ALCSOPORT :
1.   ANQUET +   bah-es.
2.  ARANYA  mig.       
3.   KRENAK   mig-es.
4.   KREKMUN +   bah.
5.  BAKUEN + es.
6.  CATULE + mig.
7.  CRENHE +
8.   ETWET +   mig.
9.   ENGREKUM +   mig.
10.   FUTI-KRAK +
11.   GUTRAK +   mig-es.
12.   GIPOROK +   es
13.   MEKMEK +   mig.
14.   MÍNHA-GÍRUN +   es.
15.   MUNHUNGERUM +   es.
16.   NAKREHE +   es-mig.
17.   NAKNIANUK +   mig.
18.   NAQUE-MANUK +   mig.
19.   NAQUE-NHAPMA +   mig.
20.   NEP-NEP +   mig.
21.  NAKPIE +
22.   POJIXA +   mig.
23.   PEJAERUM +   mig.
24.   PRAJE (É-i) +   Pern.
25.  POTEN +
26.  PONTON +
27.  PURUNTUM +
28.   TAKRUKRAK +   mig.
29.   YIPOROK +   mig.
 _ GUEREN (GUAIMURE) NYELV :
30.  GUEREN (GEREN) bah.
    
  IV. KAMAKÁN NYELVCSALÁD : 
      A. ÉSZAKI ALCSOPORT: 

 1.  KOTOXO (Katethoy)   mig.
2.   MANIÁN (Menien)   bah.
3.   MONGOYO +   bah-mig.
4.   MONXOKO (Ezeshio) +   bah.
B. DÉLI ALCSOPORT :
5.  MASACARA

V. MAXACALI NYELVCSALÁD
 
A. ÉSZAKI ALCSOPORT:
1.   KAPOXO   mig.
2.   KUMANOXO   mig.
3.   MAXAKALI   mig-bah
4.   MAKONI +   mig.
5.   MONOXO +   mig-bah.
6.   PANHAME +   mig.
B. KELETI ALCSOPORT:
7.   PATAXO +   mig-bah.


8.   PATAXO HAHAHAE +   bah.
C. DÉLI ALSOPORT:
9.   MALALI +   mig.

VI. PURI-COROÁDÓ NYELVCSALÁD :  Brazília
A. COROADO ÁG :

1.   COROADO +   RJ-MG
  1. GUARUS +
  2. GUARULHOS +
  3. CARAIA +
  4. OCAVAN +
  5. OVANEM +
  6. SACARULHOS +
2.   COBANIPAQUE +
3.   MARINTONG +
4.   SASARICON +
5.   TAMPRUN +
 

      B. PURI ÁG:   MG-RJ

6.  PURI (TALICON) +
7.   SAMIXUMAS +
   
   C.  COROPO NYELV :
 

10.  COROPO mig.
 EGYÉBB NYELVEK :
11.  ARARI + mig.
12.  BOCAYU + mig.

1    13.  BACUNIN + mig
14.  CAXINE + mig.
15.  CARAMONTA + mig.
16.  PITTA + mig.
    
 VII. OPAIE-SHAVANTE NYELVCSALÁD  : Braz

1.   OPAIE (Vaccaria)   mgds.
2.   OTI (Eochavante) +   sp.
    
  VIII. KARAJÁ NYELVCSALÁD  : Braz

1.   XAMBIOÁ   toc.
2.   JAVAHÉ   toc.
3.   KARAJA   toc-mg-go.
a.       KARAJAKI +
    
  X. FULNIO NYELV :  Braz

1.   FULNIO (Yate, Fornijo)   Pern.
a.       CARAPOTO
      
      XI.. GUATO NYELV  : Braz

    GUATO   Bol-Braz
      XII. RIKBAKTSA NYELV   Braz

   RIKBAKTSA (Orelha de Pau)   mg.
      
     XIV.   JEICO (Jaicos) NYELV   Braz

    JEICO   Piaui
    
  TAPUIAS NYELVEK (TAPUIAS do NORDESTE) :   Brazília
I. KARIRI NYELVCSALÁD
A. ÉSZAKI CSOPORT :
     
 1.   KARIRI   CE-PI-PA-RN-PERN
 a.       ABACATIÁRA +   paraiba
 b.      DZUBUCUA + Pern
 c.       CALABACAS +
 d.      CARIUS +   ce-
 e.       CARATIO +ce.
 f.       CARIRI+ ce.
 g.      ICO +   PA-RN-CE
 h.      ICOZINHOS +   ce-paraiba
 i.        ICHU +   Pern
 j.        INHAMUNS + ce.
 k.      JUCÁS +
 l.        QUIPEA-KARIRI   paraiba
 m.       PATO   PA
 n.      QUIXERES + ce.
   
  B. DÉLI CSOPORT :

2.   QUIPEÁ (Ciríri)   Bbah.
3.   PEDRABRANCA   bah.
4.   SAPUIA +   bah.
5.   ORIZES +   bah.
6.   KAMARU +   bah.
7.   MARAKA +  
     
 II. KIRIRI CSOPORT :

A. KIRIRI ALCSOPORT :
1.   KIRIRI   bah.
2.   KAIMBÉ   bah.
3.   MASSACARA bah.
4.   KATEMBRI   bah.
5.   MIRANDELA   bah.
B.   ATIKUM ALCSOPORT :
6.   ATIKUM   Pern
 a.       UMAVÉ  +Pern
 b.      ATICUM
 c.       URUMA   +se.
 d.      UMAN   +Pern
 e.       VOUVE   +Pern
7.   WOYANA
18   PIPIPAN   Pern


I   II. XOKO CSOPORT :

1.   XOKO   se-Pern.
 a.  HUMON +
 b.  XOCO-GUARA +
 c.  XIXIRO +
2.   KARIRI-XOKO   AL-Pern-ce.
 a.       WACONA   AL
 b.      PRAQUIOS   AL
 c.       ACONAN   Pern-ce.
 d.      CEOCOCES + ce.
 e.       CIOCO + ce.
 3.   XUKURU-KARIRI   AL-Pern.
   
  IV. XUKURU CSOPORT

1.   XUKURU   PA-Pern-AL
2.   PARATIO
3.   WASSU   Pern-AL
 a.       GARANHUM  + Pern
 b.      COCAL +   AL

 
    
Xokleng


Xavante
KarajáMegjegyzés küldése