Translate

2015. április 28., kedd

A MAGYAR ( MAGʲ-AR ), AZ ŐSÖK, A " MAG " NÉPÉNEK NYELVE
A ma létező összes nyelvben vannak a különböző ősnyelvek kialakulását megelőző időkből származó szavak, kifejezések és alap grammatikai egyezések. A mai Magyar nyelv szókészletében mintegy 150–200 elemi fogalmat kifejező ősi szót ismerünk, amelyeknek azonos alapszóra visszavezethető és azonos értelmű megfelelői vannak a Finnugor az Indogermán, részben az Altaji, a Sémi-hámi, Dravida és a Jáfetita nyelvekben is ( "nosztratikus" vagy Eurázsiai nyelvek ).

 http://tist-fla.blogspot.hu/2014/11/a-nosztratikus-avagy-eurazsiai-elmelet.html

Ezek, a legelemibb alapfogalmakat kifejező szavak ily tömegesen nem kerülhettek kölcsönzés útján sem egyik, sem másik ősnyelvbe. Ezek az egykori együttélés és közös nyelvhasználat egy ősi nyelv bizonyítékai.
Az Északi és a Kelet-európai az Indogermán és Finnugor valamint a Magyar ősnépek élettani és történeti kapcsolatait ismerve, ezeket a szavakat az ősrégi Indogermán - Finn - Magyar közös élet és nyelvközösség korába kell visszavezetni, eredetük részben még korábbi időből, az összes Európai és Ázsiai emberfajták együttélésének idejéből valók lehetnek.
Ezek az ősnyelvi szóegyezések adják az egyik lehetséges bizonyítékát annak, hogy a Magyar nyelv eredete, múltja visszanyúlik az Európában elsőként 30-40.000 éve megjelent emberek idejébe.
KÖZÖS  ŐSI ALAPSZAVAK  :

PIE = Proto-Indogermán
PFU =  Proto-Finnugor

ELEMI ALAP CSELEKVÉSEKET FIFEJEZŐ SZAVAK : 


 - AD / ADNI „ Give / To give 
  Hungarian : ad , adni > PIE : do >Manysi: ant (d>nt/t) , Zürjén : setun (d>nt/t)

   - EV / ESZ / ESZIK „ Eat „ 
Hungarian : esz / eszik / ev > PIE : bu lip „ (v>b) >
Osztják : liw(w>v), Cheremisz : seve , Mordvin : yuv

-FŐ , FŐZ Boil , Cook
Hungarian : fő , főz > PIE : bhe / boil / b(e)u  „ fat „ (f>bh/b) , peh2wer „ fire „ (f>p)> Manysi : pajt / pait (f>p)- FÚ , FÚJ „ Blow „ 
Hungarian : fú , fúj >  PIE : bhel / phol (f>bh , j>l) > Manysi : pu (f>p) , Osztják : pob / pow-ta (f>p) , Mordvin : puva (f>p), Cheremis : pue (f>p)

- (MEG)HAL  „ Hear , Die „ 
Hungarian : (meg)hal > PIE : kʷalo-s  ( h>kʷ) > Cheremis : kolem (h>k) , Zürjén : kului (h>k) , Udmurt : kulini (h>k) 

- IZ , IZZIK , IZZAD „ Glow , Sweat „ 
Hungarian : iz , izz-ik , izz-ad > PIE : sueid „ sweat „ (z>s) > Manysi : susi (z>s) 

- JÁR „ Walk „ 
Hungarian : jár > PIE : ghe „ go „ ( j>gh) > Manysi : jali (r>l)

- JÖN „ Come „ 
Hungarian : , jön > PIE gʷe „ come  „(j>gʷ) > Manysi : jali / jal / ji / jiw / ju

- MEN / MENNI / MEGY „ Go „ 
Hungarian : men / menn-i > PIE : an „  enter „ , meu  „ move> Osztják : man-a  „ go „ , Udmurt : minini „ to go „ / min-e „ go „ , Zörjén : mun-e / munni „ to go „ , Cheremisz : mi „ go „ , Votják : men „ to go „ 

- MOND / MONDANI „ Say / Tell
Hungarian : mond / mondani > PIE : month „ say „ (d>th) > Manysi : mondem , Cheremisz : manes / manam 

- PIRÍT „ Toasting „ 
Hungarian : pirít > PIE : bh(e)reu  „ burn „ (p>bh) > Zürjén : bi
„ fire „  (p>b) , Manysi : ver/vur (p>v) , Ozstják : wer/wur (p>w) , Udmurt : vir (p>v) , Cheremisz : vür (p>v)  

- TŰZ „ Fire „Hungarian : tűz , tűz-el > PIE : sueid „ sweat „ (z>s) , Manysi : susi (z>s) 

- VILÁGIT „ Light
Hungarian : világit > PIE : bherəg „ light „ (v>bh) > Zürjén : vir „ blood „ (l>r) , Udmurt : vir „ blood „ (l>r) , Osztják : wer/wir „ blood „ (v>w , l>r) , Cheremisz : vür „ blood „ (r>l)A ROKONSÁGI VISZONYT KIFEJEZŐ ALAPSZAVAK : 

-  ANYA " Mother " 
Hungarian : anya > PIE : meu/mather " mother " (ny>m) > 
Manysi : ana , Osztják : anki , Zürjén : mam


- ATYA " Father "
Hungarian : atya > PIE : atta " father " (ty>tt)>Manysi : ata (ty>t) , Osztják : ati (ty>t) , Mordvin : teta/atja (ty>t/tj)

TESTRÉSZEK : 

- BŐR " Skin " 
Hungarian : bőr > PIE : pel (b>p , r>l) > PFU : puŋka (b>p) , Osztják : pel (b>p , r>l) 

- FEJ " Head  " 
Hungarian : fej > PIE : bhei(ə) (f>bh) > Zürjén : pel (f>p) , Cheremisz : buj (f>b) , Mordvin : pile (f>p , j>l  

- MELL " Breast " 
Hungarian : mell > PIE : h2melg " to milk " > Manysi : mayl , Udmurt : meya (l>y) 

A TERMÉSZETTEL KAPCSOLATOS ŐSI ALAPSZAVAK  :


- ARANY " gold " 
Hungarian : arany > PIE : ar(ə)g "argent" >Manysi : serni (ny>n) , Osztyák : sarni (ny>n) , Mordvin : sirna (ny>n) 

FA " Tree "
Hungarian :  fa > PIE : bha " berry " , bhel " flower " (f>bh)> Manysi : pa (f>p) , 
Cheremisz : pa (f>p) , Udmurt : pa (f>p) , Zürjén : pa (f>p) 

- FOLY / FOLYIK / FOLYÓ " Flow , River "
Hungarian : foly , folyik , folyó > PIE : plu " flow " (f>p , ly>l) > Manysi : pali (f>p , ly>l) 

-  VILÁG " Word "
Hungarian : világ > PIE : viro-s " word " (l>r) > Mordvin : val 


Boszniai Nap piramis 


A Boszniai Nap piramisban talált rovásírás jelekKépek forrásai : google
 

Nincsenek megjegyzések: