Translate

2014. szeptember 17., szerda

A KALIFORNIAI YOKUTS NÉPEK TÖRTÉNELME


Yokutsan (más néven Yokuts , Mariposan ) egy veszélyeztetett nyelvcsalád amelyet a belső dél-közép Kaliforniában  a San Joaquin - völgy környékén a Sierra Nevada lábainál beszélnek .Területük kiterjedt a Calaveras folyó közelében Stockton várostól délre a Tehachapi hegység és a Sierra Nevada nyugati lábai közt a Fresno és a Kern folyókig .
A csoport  mintegy 60 törzsből állt , akik  rokon nyelvet beszéltek . 
Yokuts egy fehér szó jelentése „ ember „ . A leszármazottak szívesebben hívják magukat a saját törzsi nevükön és elutasítják a Yokuts nevet  , amit az Angolul beszélő telepesek és a történészek találtak ki . A Yokutsan nyelveken beszélő népeket súlyosan érintették  a betegségek , a misszionáriusok és az aranyláz .
Alfred L. Kroeber 1925-ben a Yokut lakosságot 1770 évben 18.000 főre becsülte , 1910-ben 600 fő . Számos későbbi kutató ezt magasabbra értékelte .( Robert F. Heizer és Albert B. Elsasser 1980 ) javasolták , hogy a Yokut népesség létszáma  50 -70.000 fő volt a fehérek megjelenése idejében  .
A Yokutsan  népek leszármazottainak beszélőinek jelenlegi száma ma több ezer , azonban a legtöbb alkotó nyelv kihalt.
A "Yokuts" néven besorolt csoportokat általában megkülönböztetik három fő kulturális és földrajzi megosztásban  . A hagyományos alcsoportok közé tartoznak a Foothill Yokuts , a Northern-Valley Yokuts és a Southern -Valley Yokut .  
A nyelvtudomány a Yokutsan nyelveket két fő ágra különíti el :  A. Posso Creek és B. General Yokuts

A. POSSO CREEK BRANCH
+ 1. Palewiyami
+ 2. Altimint

B. GENERAL YOKUTS BRANCH

BUENA VISTA SUBFAMILY
+ 3. Tulamni
+ 4. Howethili

NIM YOKUTS ( VALLEY YOKUTS ) SUBFAMILY
- DELTA ( FAR NORTHERN VALLEY )
+ 5. Chulamni
+ 6. Bd Yokuts
+ 7. - 8. Lakisamni és Tawalimni
- NORTHERN VALLEY YOKUTS
+ 9.   Naptihte
+ 10. Merced
+ 11. Chawchilla
12. Northern Hill
a.   Chukchansi
- SOUTHERN VALLEY
+13. Wechihi
+14.-15. Natuwutu és Tachi
+16. Chunut
+17.- 18. Wólaji és Hoyoynot
+19. – 20. Koyeti és Yawelmani
 A Yokutsan nyelvcsalád az egyik legfontosabb tagja a Kaliforniai Penutian nyelv állománynak .
Egyes nyelvészek szerint kapcsolatok álltak fenn a Kaliforniai Penutian nyelveken belül és létezett egy kisebb alcsalád a Yok-Utian  amelynek az alkotóelemei a Miwokan és a Costanoan ( Ohlone ) közösen együtt Utian és a Yokuts család ( Campbell 1997 ). Mások úgy vélik határozott genetikai kapcsolat volt a Yokutsan, Utian ( Miwok és Ohlone ), Maiduan , Wintuan és számos Oregon állami Penutian nyelvvel ( Delancy Golla 1997 ) .Függetlenül attól, hogy létezik egy magasabb rendű nézeteltérés Callaghan (1997) erős bizonyítékkal sikeresen egyesítette a Yokutsan és az Utian ( Miwokan és Costanoan ) családokat egyetlen Yok-Utian nyelvcsaláddá . A nyelvészeti kutatásoknak a Valley -Yokuts Yawelmani nyelvjárásán volt a hangsúly . Sok Yokutsan nyelv kihalt és azok a nyelvek amelyeket még beszélnek  is veszélyeztettetek . Az elmúlt években, Choinimni, Wikchamni, Chukchansi, Kechayi, Tachi, és Yawelmani nyelveken  volt néhány folyékonyan beszélő és a változó számú részleges beszélők . A Wikchamni  Chukchansi , Tachi és Yawelmani nyelveket tanítják . A Chukchansi Yokuts most egy írott nyelv és saját ábécét dolgozott ki szövetségi támogatással  . 2012 májusában a  Fresno állami egyetem nyelvtudományi tanszéke
1 millió dolláros támogatást kapott , hogy összeállítson egy Chuckchansi szótárt és nyelvtani szöveget valamint létrehozzon egy tantervet a nyelv tanítása céljából , hogy így vissza lehessen hozni társadalmi és rituális használatra .
A Yokutsan és a többi Kaliforniai Penutian nyelvcsaládok a Miwok , Costanoan , Wintuan , Maiduan nyelveiben nagyon sok ősi Magyar ( Sumer ) szó gyök elem található amelyek igazolják a Magyar nyelvvel fennálló nyelvi rokonságot . 
A nyelvi rokonságot igazoló néhány szó :
 AGY   „ Brain „
Hungary : agy , Sumer : ugu „ koponya / skull „
Chukchansi Yokuts. : uku-sul „ chin „
k = g>gy
ESŐ  / ESIK „ Rain /To rain „
Hungary : eső , Sumer : seg „ fall the rain „ / es10 „ rain „
Chukchansi Y. : se’-al , Yokuts : t̩eesi „ to rown , s̝i’lel „ to rain „ ,
Yawlumne : se?el
 FOG / MEGFOG „ Hold „
Hungary : fog / megfog , Sumer : pag / pad , „ hold „
Yaudanchi Y.okuts : bok " find "
b = f , k = g
 HALÁL „ Death „
Hungary : halál , Sumer : ha-lam / all-al
Chukchansi Y. : halal " lift  "
KIS / KICSI „ Small / Little „
Hungary : kis / kicsi , Sumer : kiʃi / kiʃim „ ant „
Yokuts : guci’ „ tiny „
g = k , c>
ʃ = cs>s

A Kaliforniai Penutian nyelvek és a Magyar nyelv között fennálló nyelvrokonság A Kaliforniai Penutian Nyelvek Rokonsága a Magyar Nyelvvel című  blogomban olvasható >>>>
http://tiwintumiwok.blogspot.hu/2013/04/i-resz-kaliforniai-penutian-nyelvek.html     

http://tiwintumiwok.blogspot.hu/2013/04/ii-kaliforniai-penutian-nyelvek_13.html         

 http://tiwintumiwok.blogspot.hu/2013/04/iii-magyar-nyelvi-szavak-kaliforniai.html             

http://tiwintumiwok.blogspot.hu/2013/04/iv-magyar-nyelvi-szavak-kaliforniai.html
Régészeti bizonyítékok arra utalnak , hogy a kis vadászó-gyűjtögető  csoportok jelenléte  a San Joaquin-völgy déli részén legalább nyolcezer évvel előttire datálható .
A Yokuts népek szomszédai északon  Miwok , nyugaton a Costanoans , Salinans és a Chumash , délen  a Kitanemuk , valamint a Tubatulabal és keleten a Monache népek .
A Souther-Valley Yokuts csoportok  a régió távoli és elérhetetlensége miatt az európaiakkal 1772-ben találkoztak amikor a spanyol misszionáriusok behatoltak a régióba . Sokáig őket és a Foothill Yokuts ágat megkímélték az intenzív kapcsolatok egészen 1820-as évekig amikor is a Mexikói telepesek kezdtek behatolni a területre . A Northern-Valley Yokuts korai kapcsolati tapasztalata a fehérekkel egészen más volt . A tizenkilencedik század elején  nagyon sok Northern-Valley Yokuts állítottak be a Spanyol misszionárius rendszerbe és ott a missziókban nagy számban elvesztek a betegségek ( malária , kolera ) miatt .
Ez  nagyon jellemző tapasztalat volt a Spanyol missziókra . Az Egyesült Államok Kaliforniát 1848-ban magához csatolta és még ebben az évben Kaliforniában arany lelőhelyet fedeznek fel és ezt  követően fehér telepesek áramlottak a San Joaquin völgybe

A Yokuts  valamint  Miwok szövetségesei ellenálltak Anglo erőszaknak és a föld lopásnak 
( Mariposa indián háború 1850-1851).

1851-ben a Yokuts törzsek szerződést írtak alá lemondott , átengedte a föld területeit .

Miután a fehérek legyőzték a Yokuts népek ellenállását és a foglalási rendszer végül is létrejött a számukra . A Yokuts népek ellenállását  felváltotta 1870-ben a széles körben elterjedt , de rövid életű részvétel a Ghost Dance iránt  . A Ghost Dance a  halott rokonok visszatérését , szabadságot , a betegség és a halál béke és a jólét , valamint a fehérek eltűnését ígérte  . A Ghost Dance iránti érdeklődés 1887-ben megszűnt . Az egy új világot ígérő megálmodott  kultusz nem valósult meg .
A Yokutsok  mai
leszármazottai  a Tule folyó Rezervátumban és a Santa Rosa Rancheria közelében élnek .
A Yokuts hagyományos megélhetési tevékenység régiónként változott  . Minden esetben hangsúlyozta a halászatot , vadászatot és a gyűjtögetést .
 A Northern-Valley Yokuts csoportok a nagyobb tartós élelmiszer felhozatal nagy számban ősszel a lazac ívás és a makk gyűjtése késő tavasszal vagy kora nyáron és ősszel .
A vízimadarak a különféle vadlibák és vadkacsák vadászata  szintén nagy jelentőséggel bírt .
A Souther-Valley Yokuts népek a tavi és folyami halászatra specializálódtak hálókkal , kosár csapdákkal és lándzsákkal .
 A vízimadarak vadászatának a kagyló és a tule gyökér gyűjtésének is nagy szerepe volt .
A Foothill Yokuts hangsúlyozta a szarvasok vadászatát csapdákkal és a kollektív hajtás technikák segítségével  .Továbbá :  fürj lövészet  , makk gyűjtögetés ,  halászat
A Yokutsok leszármazottai a Tule River rezervátumban most a fakitermelési és a mezőgazdasági ranch munkákból élnek  és  bevételük származik a legelők bérleti díjából .

 A Santa Rosa Rancheria területen élő Yokutsok kevésbé szerencsések soha  nem találnak  mást , mint a bevándorló munkavállalók csak szezonális munkákat .
A Valley Yokuts  iparművészet jelentős mértékben a kosarak , bölcsők , szőnyegek , valamint a különféle egyéb tételekre építkezik . A Yokutsok  különböző típusú kosarakat fontak : főző tartály , teher kosár , rostáló tálak , mag törő  és vizes palack .... Egyszerű, funkcionális kerámia tárgyat h néhány Foothill -Yokuts csoport használt .
A Yokutsok az Európaiak előtt a szomszéd népekkel nagy mértékben kereskedtek . A Yokutsok által forgalmazott  különféle termékek közt volt hal, kutya kölykök, , magvak, cserzett antilop és szarvas irha . Cserébe kaptak makkot , obszidiánt , nyúlbőr takarókat , tengeri és gyöngy kagylókat , szárított tengeri sünöket  és tengeri csillagokat .
A férfiak elsősorban a vadászat és a halászatért ,  nők a kagylók gyűjtésének és növényi élelmiszerekért voltak felelősek .Ezen kívül a férfiak halászhálókat fontak  és gyártottak  fa, csont, és kőeszközöket .A nők főztek , gondozták a  gyerekeket  ,  kosarakat  és tule szőnyegeket szőttek ..
Az alapvető gazdasági és társadalmi gazdasági egység a Valley -Yokuts népek között a nukleáris család  volt  .
A Foothill -Yokuts  között  a nagycsalád volt a norma és általában minden család külön a saját lakásban ált  . A SouthernValleyYokuts csoportoknál több  mint tíz család is megosztozott egy nagy közös otthonon .
A Yokutsok között  nem volt átfogó politikai hatóság , hogy egyesítse a számos altörzset . Inkább minden altörzs egy önálló egység volt egy-egy vagy néhány falu. .
A falu egységek vezetését ( subtribe ) a törzsfőnök biztosította , akinek a helyzetét örökölte egy adott apai vonal és amelynek feladatai közé tartozott irányítani  az éves gyász szertartást , a közvetítő vitákat és többek között segíteni a szegényeket . A törzsfőnököt  segítette és azt tanácsokkal látta el egy hírnök vagy összekötő , akinek a pozícióját  is örökölte az apai ág . Az altörzsek  közötti kapcsolatok rendszerint békés és együttműködőek voltak , bár a helyi csoportok között a háború nem volt ismeretlen . Egyes esetekben az altörzsek egyesültek a háborúkban a  közös ellenség ellen .

A Yokuts eredetű mítosz ábrázolja a világot vízzel borítva ,
A Yokuts emberek  hittek a különböző helyi szellemekben , akik közül néhányan esetleg gonoszok voltak .
A vallás gyakorlást a részmunkaidős vallási szakemberek , vagy sámánok végezték  , amelyek hatásköréhez tartoztak a látomások vagy álmokkal gyógyítani a betegeket és a lefolytatni a nyilvános rituálékat és ünnepségeket.
A legfontosabb Yokuts vallási rituálé az éves gyász szertartás volt .
A hangszerek közt szerepelnek csörgők, csont és fa sípok . A zenét  elsősorban  rituális tevékenységek kísérőjeként  gyakorolták .
A hamvasztásos temetkezés volt a jellemző temetkezési gyakorlat a Yokuts népeknél ,.
A Yokutsok hitték, hogy a lélek elhagyja a testet , az elhunyt két nappal a temetés után elutazik a  egy túlvilágra . A halált követően a közeli rokonok a három hónapos gyász időszakot tartottakNincsenek megjegyzések: